VIC File

? Cách mở file .VIC? Những phần mềm mở file .VIC và sửa file lỗi. Convert N/A VIC file sang định dạng khác.

.VIC File Extension

   
File name VIC File
File Type 1ViziGen Code Import Mappings File
Nhà phát triển ViziGen
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .VIC là file gì?

VIC là Developer Files - 1ViziGen Code Import Mappings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ViziGen.

Chứa ánh xạ nhập khẩu được sử dụng bởi ViziGen, một chương trình phát triển phần mềm cho các tập tin mã nguồn tạo ra đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình; kiểm soát như thế nào thông tin từ một công cụ mô hình hóa UML được nhập khẩu vào ViziGen.

What is a VIC file?

Contains import mappings used by ViziGen, a software development program for generating source code files for any programming language; controls how information from a UML modeling tool is imported into ViziGen.

Cách mở .VIC file

Để mở file .VIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIC do người dùng đóng góp.

  • My ViewPad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ViCalc
  • VIP Application
  • VIP Rev A Download
  • VIP Rev A Download

Chuyển đổi file .VIC

File .VIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *