VICAR File

? Cách mở file .VICAR? Những phần mềm mở file .VICAR và sửa file lỗi. Convert Binary VICAR file sang định dạng khác.

.VICAR File Extension

   
File name VICAR File
File Type VICAR Image File
Nhà phát triển NASA Jet Propulsion Laboratory
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VICAR là file gì?

VICAR là Raster Image Files - VICAR Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NASA Jet Propulsion Laboratory.

định dạng hình ảnh raster được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA; lưu giữ một hình ảnh đó đã được thực hiện trên một sứ mệnh của tàu vũ trụ của NASA; cũng chứa thông tin mô tả cấu trúc và kiểu dữ liệu cùng với một lịch sử của xử lý đã được thực hiện với những hình ảnh.

What is a VICAR file?

Raster image format developed by NASA's Jet Propulsion Laboratory; stores an image that has been taken on a mission by NASA's spacecraft; also contains information that describes the structure and type of data along with a history of processing that has been done to the image.

Cách mở .VICAR file

Để mở file .VICAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VICAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VICAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VICAR do người dùng đóng góp.

  • XnView
  • 3D Photo Browser
  • 3D Photo Browser
  • 3DBrowser
  • My ViewPad
  • GraphicsMagick
  • GraphicsMagick

Chuyển đổi file .VICAR

File .VICAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *