VID File

? Cách mở file .VID? Những phần mềm mở file .VID và sửa file lỗi. Convert N/A VID file sang định dạng khác.

.VID File Extension

   
File name VID File
File Type Generic Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (28 Bình chọn)

File .VID là file gì?

VID là Video Files - Generic Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin video mà có thể được lưu trong một trong nhiều định dạng; thường phần mở rộng tập tin đã được thay đổi từ phần mở rộng ban đầu cho ".VID;" ví dụ, nếu tập tin "clip1.mov" được đổi thành "clip1.vid," nó có thể được chơi bởi Apple QuickTime Player.

What is a VID file?

Video file that may be saved in one of many formats; often the file extension has been changed from the original extension to ".VID;" for example, if the file "clip1.mov" was changed to "clip1.vid," it could be played by Apple QuickTime Player.

Cách mở .VID file

Để mở file .VID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VID do người dùng đóng góp.

  • QvodPlayer
  • VideoViewer Application
  • VideoViewer Application
  • Parallels Tools Center
  • V9 player
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .VID

File .VID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *