VIEWLET File

? Cách mở file .VIEWLET? Những phần mềm mở file .VIEWLET và sửa file lỗi. Convert N/A VIEWLET file sang định dạng khác.

.VIEWLET File Extension

   
File name VIEWLET File
File Type Qarbon Viewlet
Nhà phát triển Qarbon
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .VIEWLET là file gì?

VIEWLET là Video Files - Qarbon Viewlet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Qarbon.

Flash tương tác trình diễn được tạo bởi phần mềm trình bày Qarbon; chứa các tập tin Flash .SWF, tệp .HTML, và các tập tin nguồn .QVP, mà các cửa hàng hình ảnh, tập tin âm thanh, và các nguồn lực khác; sử dụng để lưu trữ các tài sản dự án với nhau.

What is a VIEWLET file?

Interactive Flash presentation created by Qarbon presentation software; contains the Flash .SWF file, an .HTML file, and the .QVP source file, which stores images, audio files, and other resources; used for storing project assets together.

Cách mở .VIEWLET file

Để mở file .VIEWLET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIEWLET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIEWLET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIEWLET do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Player
  • Qarbon ViewletBuilder
  • Qarbon ViewletBuilder

Chuyển đổi file .VIEWLET

File .VIEWLET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *