VIFF File

? Cách mở file .VIFF? Những phần mềm mở file .VIFF và sửa file lỗi. Convert Binary VIFF file sang định dạng khác.

.VIFF File Extension

   
File name VIFF File
File Type Visualization Image File Format
Nhà phát triển AccuSoft Pegasus
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .VIFF là file gì?

VIFF là Raster Image Files - Visualization Image File Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AccuSoft Pegasus.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi VisiQuest Khoros, một bộ phát triển phần mềm (SDK) được sử dụng để phát triển phần mềm hình ảnh và công cụ trực quan khác; các cửa hàng một hình ảnh bitmap sử dụng màu sắc "ban nhạc;" tùy chọn có thể lưu trữ một hoặc nhiều bản đồ màu.

What is a VIFF file?

Image file used by VisiQuest Khoros, an software development kit (SDK) used to develop imaging software and other visualization tools; stores a bitmap image using color "bands;" may optionally store one or more color maps.

Cách mở .VIFF file

Để mở file .VIFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIFF do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • Newera Graphics Converter Pro
  • Newera Graphics Converter Pro
  • GraphicRegion.com Able Batch Converter

Chuyển đổi file .VIFF

File .VIFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *