VMLF File

? Cách mở file .VMLF? Những phần mềm mở file .VMLF và sửa file lỗi. Convert N/A VMLF file sang định dạng khác.

.VMLF File Extension

   
File name VMLF File
File Type VAIO Video File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .VMLF là file gì?

VMLF là Video Files - VAIO Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

Định dạng video được sử dụng bởi Picture Motion Browser (PMB) hoặc Windows Movie Maker (WMM) tiện ích trên máy tính Sony VAIO; chứa dữ liệu hình ảnh chuyển đổi từ các định dạng video khác, chẳng hạn như MPEG và .AVI.

What is a VMLF file?

Video format used by the Picture Motion Browser (PMB) or Windows Movie Maker (WMM) utilities on Sony VAIO computers; contains video data converted from other video formats, such as MPEG and .AVI.

Cách mở .VMLF file

Để mở file .VMLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMLF do người dùng đóng góp.

  • GSpot

Chuyển đổi file .VMLF

File .VMLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *