VMSD File

? Cách mở file .VMSD? Những phần mềm mở file .VMSD và sửa file lỗi. Convert N/A VMSD file sang định dạng khác.

.VMSD File Extension

   
File name VMSD File
File Type VMware Snapshot Metadata File
Nhà phát triển vmsd
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .VMSD là file gì?

VMSD là Data Files - VMware Snapshot Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi vmsd.

Tập tin được tạo ra bởi VMware Workstation, một ứng dụng sử dụng cho ảo hóa; chứa siêu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ thông tin về một bản chụp, mà là một trạng thái lưu trữ đông lạnh của một máy ảo tại một thời điểm nào; sử dụng như một phần của một bản chụp lưu và cho phép chụp được nạp.

What is a VMSD file?

File created by VMware Workstation, an application used for virtualization; contains metadata used for storing information about a snapshot, which is a frozen saved state of a virtual machine at a point in time; used as part of a snapshot save and enables the snapshot to be loaded.

Cách mở .VMSD file

Để mở file .VMSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMSD do người dùng đóng góp.

  • VMware Workstation 15 Pro

Chuyển đổi file .VMSD

File .VMSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *