VMSN File

? Cách mở file .VMSN? Những phần mềm mở file .VMSN và sửa file lỗi. Convert Binary VMSN file sang định dạng khác.

.VMSN File Extension

   
File name VMSN File
File Type VMware Snapshot State File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .VMSN là file gì?

VMSN là Data Files - VMware Snapshot State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VMware.

Nộp được tạo ra bởi phần mềm ảo hóa VMware; tiết kiệm các máy ảo (VM) dữ liệu cho một ảnh chụp, mà là một trạng thái đông lạnh của VM lưu tại một điểm cụ thể trong thời gian; có thể là một vài bức ảnh chụp khác nhau được sử dụng bởi các máy ảo; lưu với một tập tin .VMSD, trong đó có siêu dữ liệu cho ảnh chụp.

What is a VMSN file?

File created by VMware virtualization software; saves the virtual machine (VM) data for a snapshot, which is a frozen state of the VM saved at a particular point in time; can be one of several different snapshots used by the virtual machine; saved with a .VMSD file, which contains the metadata for the snapshot.

Cách mở .VMSN file

Để mở file .VMSN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMSN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMSN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMSN do người dùng đóng góp.

  • VMware Fusion 11
  • VMware Workstation 15 Pro
  • VMware Workstation 15 Pro

Chuyển đổi file .VMSN

File .VMSN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *