VMSS File

? Cách mở file .VMSS? Những phần mềm mở file .VMSS và sửa file lỗi. Convert N/A VMSS file sang định dạng khác.

.VMSS File Extension

   
File name VMSS File
File Type VMware Suspended State File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .VMSS là file gì?

VMSS là Data Files - VMware Suspended State File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VMware.

Nộp được tạo ra bởi phần mềm ảo hóa VMware; tiết kiệm trạng thái của máy ảo (VM) khi nó ở trạng thái lơ lửng, có nghĩa là nó đã được dừng lại tạm thời; được sử dụng để khôi phục các máy ảo từ nơi nó đã được ngừng lại; tạo ra tự động bởi phần mềm khi VM bị đình chỉ.

What is a VMSS file?

File created by VMware virtualization software; saves the state of the virtual machine (VM) when it is in a suspended state, meaning that it has been stopped temporarily; used for resuming the VM from where it was stopped; created automatically by the software when the VM is suspended.

Cách mở .VMSS file

Để mở file .VMSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMSS do người dùng đóng góp.

  • VMware Workstation 15 Pro
  • VMware Workstation
  • VMware Workstation
  • Ventmaster

Chuyển đổi file .VMSS

File .VMSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *