VMT File

? Cách mở file .VMT? Những phần mềm mở file .VMT và sửa file lỗi. Convert Text VMT file sang định dạng khác.

.VMT File Extension

   
File name VMT File
File Type 1Valve Material File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (47 Bình chọn)

File .VMT là file gì?

VMT là Data Files - 1Valve Material File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve.

Chất liệu có thể được áp dụng cho một bề mặt hai chiều của một đối tượng được tạo ra với engine Source của Valve; chứa thông tin mà các engine Source sử dụng trực quan, thể chất, và có thể nghe được mô phỏng bề mặt.

What is a VMT file?

Material that can be applied to a two-dimensional surface of an object created with Valve's Source engine; contains information that the Source engine uses to visually, physically, and aurally simulate the surface.

Cách mở .VMT file

Để mở file .VMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMT do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Valve Source SDK
  • Valve Source SDK
  • VTFEdit
  • QuArK
  • Shuriken Pro2
  • Shuriken Pro2

Chuyển đổi file .VMT

File .VMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *