VNI File

? Cách mở file .VNI? Những phần mềm mở file .VNI và sửa file lỗi. Convert Text VNI file sang định dạng khác.

.VNI File Extension

   
File name VNI File
File Type Dell Webcam Central Application Configuration File
Nhà phát triển Dell
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .VNI là file gì?

VNI là Settings Files - Dell Webcam Central Application Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dell.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Dell Webcam Trung ương, một chương trình được sử dụng để trò chuyện video; lưu trong văn bản đơn giản và chứa các thiết lập cấu hình ứng dụng; quy định cụ thể bổ sung, cũng như tác động trò chuyện video và cài đặt ghi tốc độ bit.

What is a VNI file?

Settings file used by Dell Webcam Central, a program used for video chatting; saved in plain text and contains application configuration settings; specifies plugins, as well as video chatting effects and bit rate recording settings.

Cách mở .VNI file

Để mở file .VNI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VNI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VNI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VNI do người dùng đóng góp.

  • Dell Webcam Central
  • Movie Maker
  • Movie Maker

Chuyển đổi file .VNI

File .VNI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *