VOLARCHIVE File

? Cách mở file .VOLARCHIVE? Những phần mềm mở file .VOLARCHIVE và sửa file lỗi. Convert Binary VOLARCHIVE file sang định dạng khác.

.VOLARCHIVE File Extension

   
File name VOLARCHIVE File
File Type CopyCatX Volume Archive
Nhà phát triển SubRosaSoft.com
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .VOLARCHIVE là file gì?

VOLARCHIVE là Disk Image Files - CopyCatX Volume Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SubRosaSoft.com.

tập tin ảnh đĩa được tạo ra bởi CopyCatX, một chương trình ổ cứng trùng lặp cho Mac OS X; tiết kiệm một bản sao của ổ cứng nhưng không tiết kiệm lĩnh vực có sản phẩm nào để các tập tin không trở thành unecessarily lớn; sử dụng cho các hoạt động sao lưu và khôi phục và sao chép ổ đĩa khởi động.

What is a VOLARCHIVE file?

Disk image file created by CopyCatX, a hard drive duplication program for Mac OS X; saves a copy of the hard drive but doesn't save empty sectors so that the file doesn't become unecessarily large; used for backup and restore operations and for duplicating boot drives.

Cách mở .VOLARCHIVE file

Để mở file .VOLARCHIVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOLARCHIVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOLARCHIVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOLARCHIVE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VOLARCHIVE

File .VOLARCHIVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *