VRT File

? Cách mở file .VRT? Những phần mềm mở file .VRT và sửa file lỗi. Convert N/A VRT file sang định dạng khác.

.VRT File Extension

   
File name VRT File
File Type Virtual World
Nhà phát triển Superscape
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (11 Bình chọn)

File .VRT là file gì?

VRT là Web Files - Virtual World, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Superscape.

định dạng 3D để tạo thế giới ba chiều tương tác có thể được xem bằng trình duyệt web với plugin Viscape SVR; lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như kết cấu, âm thanh, kích thước, và hành vi, tạo nên thế giới 3D.

What is a VRT file?

3D format for creating interactive three-dimensional worlds that can be viewed by web browsers with the Viscape SVR plugin; stores data, such as textures, sounds, dimensions, and behaviors, that make up the 3D world.

Cách mở .VRT file

Để mở file .VRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VRT do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • ScriptEditor Application
  • Virtual Safari

Chuyển đổi file .VRT

File .VRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *