VSCONTENT File

? Cách mở file .VSCONTENT? Những phần mềm mở file .VSCONTENT và sửa file lỗi. Convert Zip VSCONTENT file sang định dạng khác.

.VSCONTENT File Extension

   
File name VSCONTENT File
File Type Visual Studio Content File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VSCONTENT là file gì?

VSCONTENT là Data Files - Visual Studio Content File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin văn bản mô tả nội dung của một Studio gói trực quan; bao gồm tên tập tin, tên hiển thị, mô tả, loại tập tin, và phiên bản nội dung của mỗi tập tin; sử dụng để mô tả mục Visual Studio chia sẻ như các thành phần của cộng đồng.

What is a VSCONTENT file?

Text file that describes the content of a Visual Studio package; includes the filename, display name, description, file type, and content version of each file; used for describing Visual Studio items shared as community components.

Cách mở .VSCONTENT file

Để mở file .VSCONTENT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSCONTENT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSCONTENT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSCONTENT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VSCONTENT

File .VSCONTENT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *