VSCT File

? Cách mở file .VSCT? Những phần mềm mở file .VSCT và sửa file lỗi. Convert XML VSCT file sang định dạng khác.

.VSCT File Extension

   
File name VSCT File
File Type Visual Studio Command Table
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VSCT là file gì?

VSCT là Developer Files - Visual Studio Command Table, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một SDK của Microsoft; chứa siêu dữ liệu về các ứng dụng vỏ bị cô lập trong Visual Studio; tổ chức bởi thẻ XML đại diện lệnh, các nhóm lệnh, menu, vị trí chỉ huy, và bitmap.

What is a VSCT file?

File created by Microsoft Visual Studio, a Microsoft SDK; contains metadata about the isolated shell application in Visual Studio; organized by XML tags representing commands, command groups, menus, command placement, and bitmaps.

Cách mở .VSCT file

Để mở file .VSCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSCT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual C# Express
  • Microsoft Visual C# Express

Chuyển đổi file .VSCT

File .VSCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *