VSDISCO File

? Cách mở file .VSDISCO? Những phần mềm mở file .VSDISCO và sửa file lỗi. Convert N/A VSDISCO file sang định dạng khác.

.VSDISCO File Extension

   
File name VSDISCO File
File Type DISCO Dynamic Discovery Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .VSDISCO là file gì?

VSDISCO là Web Files - DISCO Dynamic Discovery Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Discovery tập tin được sử dụng bởi Microsoft Danh bạ Web Services (DISCO) công nghệ; cung cấp thông tin cập nhật về dịch vụ Web tập tin có sẵn trên một máy chủ; sử dụng cú pháp giống như một tập tin .DISCO, nhưng được tạo ra tự động và lưu trữ trong ứng dụng dịch vụ Web.

What is a VSDISCO file?

Discovery file used by Microsoft's Directory of Web Services (DISCO) technology; provides current information about Web service files available on a server; uses the same syntax as a .DISCO file, but is generated dynamically and stored in the Web service application.

Cách mở .VSDISCO file

Để mở file .VSDISCO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSDISCO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSDISCO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSDISCO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VSDISCO

File .VSDISCO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *