VSDM File

? Cách mở file .VSDM? Những phần mềm mở file .VSDM và sửa file lỗi. Convert Zip VSDM file sang định dạng khác.

.VSDM File Extension

   
File name VSDM File
File Type Visio Macro-Enabled Drawing
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .VSDM là file gì?

VSDM là Vector Image Files - Visio Macro-Enabled Drawing, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Macro cho phép vẽ được tạo ra với Visio, một chương trình vẽ kỹ thuật; phục vụ cùng một mục đích như một tập tin .VSDX, ngoại trừ nó cho phép VBA (Visual Basic for Applications) macro được lưu trữ và thực thi khi các bản vẽ được mở ra.

What is a VSDM file?

Macro-enabled drawing created with Visio, a technical drawing program; serves the same purpose as a .VSDX file, except it allows VBA (Visual Basic for Applications) macros to be stored and executed when the drawing is opened.

Cách mở .VSDM file

Để mở file .VSDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSDM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visio 2019
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • LibreOffice
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .VSDM

File .VSDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *