VSDX File

? Cách mở file .VSDX? Những phần mềm mở file .VSDX và sửa file lỗi. Convert Zip VSDX file sang định dạng khác.

.VSDX File Extension

   
File name VSDX File
File Type Visio Drawing
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (256 Bình chọn)

File .VSDX là file gì?

VSDX là Vector Image Files - Visio Drawing, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VSDX là một bản vẽ được lưu trong định dạng file VSDX giới thiệu với Visio 2013, một chương trình sử dụng để làm bản vẽ và hình minh họa kỹ thuật. Nó lưu trữ hình dạng, đường nét, văn bản, và các đối tượng khác được bố trí với nhau trên một dạng tự do canvas. file VSDX được sử dụng cho sơ đồ tiết kiệm, sơ đồ quy trình, sơ đồ tổ chức, và các loại bản vẽ.

What is a VSDX file?

A VSDX file is a drawing saved in the VSDX file format introduced with Visio 2013, a program used for making drawings and technical illustrations. It stores shapes, lines, text, and other objects arranged together on a free-form canvas. VSDX files are used for saving flowcharts, process diagrams, organizational charts, and other types of drawings.

Cách mở .VSDX file

Để mở file .VSDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSDX do người dùng đóng góp.

  • Nektony VSD Viewer
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visio 2019
  • LibreOffice
  • CS Odessa ConceptDraw PRO
  • CS Odessa ConceptDraw PRO

Chuyển đổi file .VSDX

File .VSDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert vsdx to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *