VSE File

? Cách mở file .VSE? Những phần mềm mở file .VSE và sửa file lỗi. Convert Binary VSE file sang định dạng khác.

.VSE File Extension

   
File name VSE File
File Type AVTECH CCTV Video
Nhà phát triển AVTECH
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .VSE là file gì?

VSE là Video Files - AVTECH CCTV Video, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AVTECH.

file video quay được tạo ra bởi một máy truyền hình AVTECH mạch kín (CCTV) hoặc máy ghi video kỹ thuật số (DVR); chứa video lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được phát lại bởi phần mềm AVTECH; sử dụng để lưu và xem video an ninh.

What is a VSE file?

Video recording file created by an AVTECH closed circuit television (CCTV) or digital video recorder (DVR); contains video saved in a proprietary format that can only be played back by the AVTECH software; used for saving and reviewing security videos.

Cách mở .VSE file

Để mở file .VSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSE do người dùng đóng góp.

  • VideoPlayer Application
  • PlayerLite Application
  • PlayerLite Application
  • Alone player
  • VideoPlayer_NVR

Chuyển đổi file .VSE

File .VSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *