VSH File

? Cách mở file .VSH? Những phần mềm mở file .VSH và sửa file lỗi. Convert N/A VSH file sang định dạng khác.

.VSH File Extension

   
File name VSH File
File Type 1Vertex Shader File
Nhà phát triển OpenGL
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (26 Bình chọn)

File .VSH là file gì?

VSH là 3D Image Files - 1Vertex Shader File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OpenGL.

tập tin bóng 3D được sử dụng bởi các ứng dụng mà sử dụng đồ họa OpenGL thư viện; chứa một hàm đồ họa được sử dụng để che một đỉnh, mà là một điểm trong không gian 3D; thực hiện bởi một GPU để hiển thị hiệu ứng đổ bóng 3D trên một đối tượng.

What is a VSH file?

3D shading file used by applications that use the OpenGL graphics library; contains a graphics function used for shading a vertex, which is a point in 3D space; executed by a GPU in order to show 3D shading effects on an object.

Cách mở .VSH file

Để mở file .VSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSH do người dùng đóng góp.

  • Apple OpenGL Shader Builder
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • AMD GPU ShaderAnalyzer
  • OpenGL SDK

Chuyển đổi file .VSH

File .VSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *