VSHOST.EXE File

? Cách mở file .VSHOST.EXE? Những phần mềm mở file .VSHOST.EXE và sửa file lỗi. Convert N/A VSHOST.EXE file sang định dạng khác.

.VSHOST.EXE File Extension

   
File name VSHOST.EXE File
File Type Visual Studio Hosting Process File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VSHOST.EXE là file gì?

VSHOST.EXE là Developer Files - Visual Studio Hosting Process File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một Vshost.Exe nộp xử lý các file lưu trữ được tạo ra bởi Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để tạo ra các chương trình Windows. Nó chứa thông tin được thực hiện khi một dự án được mở ra trong Visual Studio để tăng tốc độ và cải thiện hiệu suất của debug của dự án. file Vshost.Exe được tạo ra bất cứ khi nào một dự án được xây dựng trong Visual Studio và được đặt trong cùng một thư mục bin như ứng dụng của bạn.

What is a VSHOST.EXE file?

A VSHOST.EXE file a hosting process file created by Visual Studio, a software development tool used to create Windows programs. It contains information that is executed when a project is opened in Visual Studio to speed up and improve performance of the debugging of the project. VSHOST.EXE files are created whenever a project is built in Visual Studio and are placed in the same bin folder as your application.

Cách mở .VSHOST.EXE file

Để mở file .VSHOST.EXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSHOST.EXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSHOST.EXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSHOST.EXE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VSHOST.EXE

File .VSHOST.EXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *