W01 File

? Cách mở file .W01? Những phần mềm mở file .W01 và sửa file lỗi. Convert N/A W01 file sang định dạng khác.

.W01 File Extension

   
File name W01 File
File Type 1Yamaha SY Series Wave File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .W01 là file gì?

W01 là Audio Files - 1Yamaha SY Series Wave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập sóng âm thanh được lưu bởi một loạt Yamaha SY tổng hợp như SY99 hoặc SY85; cũng có thể được sử dụng bởi các sampler TX16W, thường lưu các tập tin có phần mở rộng .TXW.

What is a W01 file?

Audio wave file saved by a Yamaha SY series synthesizer such as the SY99 or SY85; may also be used by the TX16W sampler, which typically saves files with a .TXW extension.

Cách mở .W01 file

Để mở file .W01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W01 do người dùng đóng góp.

  • Hancom Office Hanword
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Pile Driving Analyzer
  • Steuertipps PC

Chuyển đổi file .W01

File .W01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *