W02 File

? Cách mở file .W02? Những phần mềm mở file .W02 và sửa file lỗi. Convert Binary W02 file sang định dạng khác.

.W02 File Extension

   
File name W02 File
File Type Split Archive File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .W02 là file gì?

W02 là Data Files - Split Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Lưu trữ tập tin được sử dụng bởi các chương trình khác nhau; chứa một phần của quá trình cài đặt hoặc các tập tin lưu trữ cần thiết để tái tạo lại hoặc cài đặt một chương trình; thường được tải về như "đĩa 2" của trình cài đặt; thường có một "đĩa 1" tập tin cài đặt tương ứng, trong đó có thể có tên setup.exe.

What is a W02 file?

Archive file used by various programs; contains a portion of the installation or archive files needed to reconstruct or install a program; commonly downloaded as "disk 2" of an installation; typically has a corresponding "disk 1" installer file, which may have the name setup.exe.

Cách mở .W02 file

Để mở file .W02 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W02 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W02

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W02 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .W02

File .W02 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *