W32 File

? Cách mở file .W32? Những phần mềm mở file .W32 và sửa file lỗi. Convert Text W32 file sang định dạng khác.

.W32 File Extension

   
File name W32 File
File Type 1Win32 Makefile
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .W32 là file gì?

W32 là Developer Files - 1Win32 Makefile, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi Visual Studio, Make, và các chương trình khác được sử dụng để xây dựng Win32 (Windows) thực thi ứng dụng (file .EXE); lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa các hướng dẫn cho việc xây dựng các tập tin EXE; thường được đặt tên Makefile.w32.

What is a W32 file?

Developer file used by Visual Studio, Make, and other programs used for building Win32 (Windows) application executables (.EXE files); saved in a plain text format and contains instructions for constructing the EXE file; often named Makefile.w32.

Cách mở .W32 file

Để mở file .W32 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W32 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W32

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W32 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinBatch
  • WinBatch
  • UnEditor ver1.10.2Build1

Chuyển đổi file .W32

File .W32 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *