WA File

? Cách mở file .WA? Những phần mềm mở file .WA và sửa file lỗi. Convert N/A WA file sang định dạng khác.

.WA File Extension

   
File name WA File
File Type Windows Addon Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WA là file gì?

WA là Compressed Files - Windows Addon Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Addon Lưu Trữ tạo ra và được sử dụng bởi Win Toolkit, một ứng dụng nhẹ cho Windows 7 cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt Windows; chứa thông tin ứng dụng có thể được tích hợp với một file .wim để cho phép bạn tùy chỉnh các chương trình được cài đặt trong khi cài đặt Windows.

What is a WA file?

Addon archive created and used by Win Toolkit, a lightweight application for Windows 7 that allows you to customize a Windows installation; contains application information that can be integrated with a .WIM file to allow you to customize the programs that are installed during the Windows installation.

Cách mở .WA file

Để mở file .WA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WA do người dùng đóng góp.

  • Win Toolkit

Chuyển đổi file .WA

File .WA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *