WA2 File

? Cách mở file .WA2? Những phần mềm mở file .WA2 và sửa file lỗi. Convert N/A WA2 file sang định dạng khác.

.WA2 File Extension

   
File name WA2 File
File Type Wonderland Adventures Custom Adventure File
Nhà phát triển Midnight Synergy
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .WA2 là file gì?

WA2 là Game Files - Wonderland Adventures Custom Adventure File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Midnight Synergy.

tập tin tùy chỉnh cuộc phiêu lưu sử dụng bởi thần tiên Adventures (WA), một cuộc phiêu lưu puzzle game 3D; lưu trữ dữ liệu cho một cuộc phiêu lưu người dùng tạo biên soạn in Wonderland Adventures Editor.

What is a WA2 file?

Custom adventure file used by Wonderland Adventures (WA), a 3D puzzle adventure game; stores data for a user-created adventure compiled in Wonderland Adventures Editor.

Cách mở .WA2 file

Để mở file .WA2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WA2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WA2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WA2 do người dùng đóng góp.

  • Midnight Synergy Wonderland Adventures Editor

Chuyển đổi file .WA2

File .WA2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *