WAB File

? Cách mở file .WAB? Những phần mềm mở file .WAB và sửa file lỗi. Convert N/A WAB file sang định dạng khác.

.WAB File Extension

   
File name WAB File
File Type Windows Address Book
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (17 Bình chọn)

File .WAB là file gì?

WAB là Data Files - Windows Address Book, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Địa chỉ cuốn sách tập tin có chứa thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail; được sử dụng bởi Microsoft Outlook Express, một chương trình email miễn phí phổ biến; tương tự như các tập tin PAB sử dụng bởi các phiên bản đầy đủ của Microsoft Outlook.

What is a WAB file?

Address book file that contains contact information, such as names and e-mail addresses; used by Microsoft Outlook Express, a popular free email program; similar to the .PAB file used by the full version of Microsoft Outlook.

Cách mở .WAB file

Để mở file .WAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAB do người dùng đóng góp.

  • Stellar DBX to PST Converter
  • Microsoft Windows Contacts
  • Microsoft Windows Contacts
  • Microsoft Outlook Express
  • Microsoft Outlook 2019

Chuyển đổi file .WAB

File .WAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *