WASM File

? Cách mở file .WASM? Những phần mềm mở file .WASM và sửa file lỗi. Convert Binary WASM file sang định dạng khác.

.WASM File Extension

   
File name WASM File
File Type WebAssembly Binary File
Nhà phát triển W3C
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .WASM là file gì?

WASM là Developer Files - WebAssembly Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi W3C.

tập tin Một WASM chứa mã nhị phân được lưu trong định dạng WebAssembly được chạy trong các trình duyệt web, chẳng hạn như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, và Apple Safari. Nó lưu trữ một mô-đun, đó là mã nhị phân WebAssembly đã được biên soạn từ C, C ++, hoặc Rust đang văn bản, có thể được nhập khẩu vào các trang web và các ứng dụng và sử dụng thông qua JavaScript.

What is a WASM file?

A WASM file contains binary code saved in the WebAssembly format that is run in web browsers, such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, and Apple Safari. It stores a module, which is binary WebAssembly code that has been compiled from C, C++, or Rust textual code, that can be imported into webpages and apps and used via JavaScript.

Cách mở .WASM file

Để mở file .WASM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WASM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WASM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WASM do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari
  • Apple Safari
  • Microsoft Edge
  • Google Chrome

Chuyển đổi file .WASM

File .WASM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *