WASTICKERS File

? Cách mở file .WASTICKERS? Những phần mềm mở file .WASTICKERS và sửa file lỗi. Convert Zip WASTICKERS file sang định dạng khác.

.WASTICKERS File Extension

   
File name WASTICKERS File
File Type Sticker Maker Sticker Pack File
Nhà phát triển Viko & Co.
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .WASTICKERS là file gì?

WASTICKERS là Compressed Files - Sticker Maker Sticker Pack File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Viko & Co..

tập tin Một WASTICKERS chứa một Gói hình dán được tạo ra bởi nhà sản xuất Sticker, một ứng dụng Android sử dụng để tạo nhãn cho sứ giả ứng dụng di động WhatsApp. Nó lưu trữ nhiều file .WEBP dán, cùng với một nhãn dán khay PNG biểu tượng đại diện cho gói dán trong WhatsApp. WASTICKERS file cũng chứa một hoặc nhiều file .TXT với siêu dữ liệu về tác giả và tiêu đề của Gói hình dán.

What is a WASTICKERS file?

A WASTICKERS file contains a sticker pack created by Sticker maker, an Android app used to create stickers for the WhatsApp messenger mobile app. It stores multiple .WEBP sticker files, along with a sticker tray .PNG icon that represents the pack of stickers in WhatsApp. WASTICKERS files also contain one or more .TXT files with metadata about the author and title of the sticker pack.

Cách mở .WASTICKERS file

Để mở file .WASTICKERS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WASTICKERS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WASTICKERS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WASTICKERS do người dùng đóng góp.

  • Viko & Co. Sticker maker

Chuyển đổi file .WASTICKERS

File .WASTICKERS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *