WAVE File

? Cách mở file .WAVE? Những phần mềm mở file .WAVE và sửa file lỗi. Convert N/A WAVE file sang định dạng khác.

.WAVE File Extension

   
File name WAVE File
File Type WAVE Sound File
Nhà phát triển Microsoft & IBM
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (14 Bình chọn)

File .WAVE là file gì?

WAVE là Audio Files - WAVE Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft & IBM.

CD-chất lượng tập tin âm thanh, tương tự như một tập tin .aiff; cửa hàng một dạng sóng âm thanh không nén trong một định dạng chuẩn; file WAVE là phổ biến hơn trên các hệ thống Windows, trong khi các file AIFF là phổ biến hơn trên các máy tính Macintosh.

What is a WAVE file?

CD-quality audio file, similar to a .AIFF file; stores an uncompressed audio waveform in a standardized format; WAVE files are more common on Windows systems, while AIFF files are more common on Macintosh computers.

Cách mở .WAVE file

Để mở file .WAVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAVE do người dùng đóng góp.

  • Roxio Toast 18
  • Microsoft Windows Media Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • Apple QuickTime Player
  • Apple iTunes
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Roxio Creator NXT Pro 7

Chuyển đổi file .WAVE

File .WAVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert wave to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *