WAX File

? Cách mở file .WAX? Những phần mềm mở file .WAX và sửa file lỗi. Convert Text WAX file sang định dạng khác.

.WAX File Extension

   
File name WAX File
File Type Windows Media Audio Redirect
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .WAX là file gì?

WAX là Audio Files - Windows Media Audio Redirect, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Audio file shortcut được sử dụng bởi Windows Media Player, mặc định của Windows đa phương tiện phát lại chương trình; tiết kiệm một phím tắt vào một tập tin Windows Media âm thanh (.WMA) trên Internet; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa vị trí URL của tập tin âm thanh, nhưng không phải là dữ liệu âm thanh riêng của mình.

What is a WAX file?

Audio shortcut file used by Windows Media Player, the default Windows multimedia playback program; saves a shortcut to a Windows Media audio (.WMA) file on the Internet; saved in a plain text format and contains the URL location of the audio file, but not the audio data itself.

Cách mở .WAX file

Để mở file .WAX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAX do người dùng đóng góp.

  • MediaMonkey
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (
  • AIMP3
  • RealPlayer Cloud
  • Daum PotPlayer
  • Daum PotPlayer

Chuyển đổi file .WAX

File .WAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *