WBD File

? Cách mở file .WBD? Những phần mềm mở file .WBD và sửa file lỗi. Convert Binary WBD file sang định dạng khác.

.WBD File Extension

   
File name WBD File
File Type Webshots Picture File
Nhà phát triển AG Interactive
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (8 Bình chọn)

File .WBD là file gì?

WBD là Raster Image Files - Webshots Picture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AG Interactive.

Ảnh tập tin được sử dụng bởi Webshots Desktop Connect, một chương trình được sử dụng để chia sẻ, tổ chức, và hình ảnh xem; chứa một hình ảnh hình ảnh được lưu trữ trong một định dạng độc quyền; được sử dụng bởi Webshots để giúp người dùng sắp xếp hình ảnh của họ.

What is a WBD file?

Picture file used by Webshots Desktop Connect, a program used for sharing, organizing, and viewing pictures; contains a picture image stored in a proprietary format; used by Webshots to help users organize their pictures.

Cách mở .WBD file

Để mở file .WBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBD do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • Threefold Photos Webshots Desktop Connect
  • Threefold Photos Webshots Desktop Connect
  • Ultimate Webshots Converter
  • fCoder Group Image Converter Plus
  • Womble EasyDVD
  • Womble EasyDVD

Chuyển đổi file .WBD

File .WBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *