WBFS File

? Cách mở file .WBFS? Những phần mềm mở file .WBFS và sửa file lỗi. Convert Binary WBFS file sang định dạng khác.

.WBFS File Extension

   
File name WBFS File
File Type Wii Backup File System File
Nhà phát triển Waninkoko
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (55 Bình chọn)

File .WBFS là file gì?

WBFS là Game Files - Wii Backup File System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Waninkoko.

định dạng hình ảnh đĩa game Wii thay thế được thiết kế bởi các nhà phát triển Wii homebrew; chứa một hình ảnh của một trò chơi Wii có thể được nạp vào một phân vùng WBFS; dùng để lưu trữ trò chơi Wii trên Secure Digital (SD) hoặc các thiết bị USB bên ngoài mà được định dạng với các định dạng WBFS.

What is a WBFS file?

Alternative Wii game disc image format designed by Wii homebrew developers; contains an image of a Wii game that can be loaded onto a WBFS partition; used to store Wii games on Secure Digital (SD) or USB external devices that are formatted with the WBFS format.

Cách mở .WBFS file

Để mở file .WBFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBFS do người dùng đóng góp.

  • Dolphin Emulator for Android
  • WBFS Manager
  • WBFS Manager
  • WiiJManager
  • Wii Backup Manager
  • Wii Unscrambler
  • Wii Unscrambler
  • Wiimms WBFS Tool
  • Wiithon

Chuyển đổi file .WBFS

File .WBFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *