WEBTEMPLATE File

? Cách mở file .WEBTEMPLATE? Những phần mềm mở file .WEBTEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A WEBTEMPLATE file sang định dạng khác.

.WEBTEMPLATE File Extension

   
File name WEBTEMPLATE File
File Type iWeb Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WEBTEMPLATE là file gì?

WEBTEMPLATE là Page Layout Files - iWeb Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Mẫu tạo ra bởi iWeb, một chương trình thiết kế Web sử dụng; chứa các mẫu thiết kế sẵn tổ chức theo chủ đề như Leaf Print, Fine Line, Goldenrod, và Frame hiện đại; mở thông qua ứng dụng.

What is a WEBTEMPLATE file?

Template created by iWeb, a user-friendly Web design program; contains pre-designed templates organized under themes such as Leaf Print, Fine Line, Goldenrod, and Modern Frame; opened through the application.

Cách mở .WEBTEMPLATE file

Để mở file .WEBTEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEBTEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEBTEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEBTEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .WEBTEMPLATE

File .WEBTEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *