WEBTEST File

? Cách mở file .WEBTEST? Những phần mềm mở file .WEBTEST và sửa file lỗi. Convert XML WEBTEST file sang định dạng khác.

.WEBTEST File Extension

   
File name WEBTEST File
File Type Visual Studio Web Test File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .WEBTEST là file gì?

WEBTEST là Developer Files - Visual Studio Web Test File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin WEBTEST chứa một thử nghiệm web được sử dụng bởi Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm cho các chương trình Windows và các ứng dụng web. Nó lưu trữ các yêu cầu HTTP đã được ghi lại bởi các thử nghiệm ghi Web trong phiên trình duyệt hoặc bằng tay được xây dựng bởi các thử nghiệm biên tập Web trong Visual Studio. file WEBTEST được sử dụng bởi các nhà phát triển để kiểm tra việc thực hiện của một trang web trước khi nó được công bố.

What is a WEBTEST file?

A WEBTEST file contains a web test used by Visual Studio, a software development tool for Windows programs and web applications. It stores HTTP requests that have been recorded by the Web Test Recorder in a browser session or manually built by the Web Test Editor in Visual Studio. WEBTEST files are used by developers to test the performance of a website before it is published.

Cách mở .WEBTEST file

Để mở file .WEBTEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEBTEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEBTEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEBTEST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .WEBTEST

File .WEBTEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *