WEBTHEME File

? Cách mở file .WEBTHEME? Những phần mềm mở file .WEBTHEME và sửa file lỗi. Convert N/A WEBTHEME file sang định dạng khác.

.WEBTHEME File Extension

   
File name WEBTHEME File
File Type iWeb Theme Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .WEBTHEME là file gì?

WEBTHEME là Page Layout Files - iWeb Theme Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Theme mẫu được tạo ra bởi iWeb, một chương trình thiết kế Web sử dụng; chứa các chủ đề thiết kế sẵn như lá Print, Fine Line, Goldenrod, và Frame hiện đại; từng chủ đề chứa phông chữ và hình ảnh cụ thể cho các chủ đề; mở thông qua ứng dụng.

What is a WEBTHEME file?

Theme template created by iWeb, a user-friendly Web design program; contains pre-designed themes such as Leaf Print, Fine Line, Goldenrod, and Modern Frame; each theme contains fonts and images specific to the theme; opened through the application.

Cách mở .WEBTHEME file

Để mở file .WEBTHEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEBTHEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEBTHEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEBTHEME do người dùng đóng góp.

  • Apple iWeb
  • AlbumWeb
  • AlbumWeb

Chuyển đổi file .WEBTHEME

File .WEBTHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *