WHIRLD File

? Cách mở file .WHIRLD? Những phần mềm mở file .WHIRLD và sửa file lỗi. Convert Binary WHIRLD file sang định dạng khác.

.WHIRLD File Extension

   
File name WHIRLD File
File Type Unity Whirld Package
Nhà phát triển Aubrey Falconer
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .WHIRLD là file gì?

WHIRLD là Game Files - Unity Whirld Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Aubrey Falconer.

Thế giới thiết kế theo định dạng tập tin mở Whirld; tạo sử dụng công cụ Unity 3D; chứa một thế giới 3D và các thiết lập tương ứng, chẳng hạn như ánh sáng, địa hình và địa điểm chơi spawn.

What is a WHIRLD file?

World designed in the Whirld open file format; created using the Unity 3D engine; contains a 3D world and corresponding settings, such as lighting, terrain, and player spawn locations.

Cách mở .WHIRLD file

Để mở file .WHIRLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WHIRLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WHIRLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WHIRLD do người dùng đóng góp.

  • Syn3h
  • Unity Technologies Unity
  • Unity Technologies Unity

Chuyển đổi file .WHIRLD

File .WHIRLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *