WOR File

? Cách mở file .WOR? Những phần mềm mở file .WOR và sửa file lỗi. Convert N/A WOR file sang định dạng khác.

.WOR File Extension

   
File name WOR File
File Type MapInfo Workspace File
Nhà phát triển Pitney Bowes Software
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .WOR là file gì?

WOR là GIS Files - MapInfo Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pitney Bowes Software.

Bản đồ tập tin workspace sử dụng bởi MapInfo lập bản đồ và phần mềm phân tích địa lý; chứa một bản đồ trực quan của một khu vực có thể được duyệt và thu nhỏ sử dụng phần mềm MapInfo; thường bao gồm các thông tin về địa điểm trong bản đồ, như dân số và dữ liệu nhân khẩu học.

What is a WOR file?

Map workspace file used by MapInfo mapping and geographic analysis software; contains a visual map of an area that can be browsed and zoomed using MapInfo software; typically includes information about locations within the map, such as population and demographic data.

Cách mở .WOR file

Để mở file .WOR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WOR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WOR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WOR do người dùng đóng góp.

  • Pitney Bowes MapInfo
  • MapInfo Professional
  • MapInfo Professional
  • TatukGIS Viewer
  • Media Player Classic
  • MapInfo ProfessionalR
  • MapInfo ProfessionalR

Chuyển đổi file .WOR

File .WOR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *