WM File

? Cách mở file .WM? Những phần mềm mở file .WM và sửa file lỗi. Convert Binary WM file sang định dạng khác.

.WM File Extension

   
File name WM File
File Type Windows Media File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .WM là file gì?

WM là Video Files - Windows Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Windows Media tập tin âm thanh hoặc video; có thể chứa âm thanh, video, hoặc cả hai loại dữ liệu; định dạng sử dụng các codec Windows Media Player.

What is a WM file?

Windows Media audio or video file; may contain audio, video, or both types of data; formatted using the Windows Media Player codec.

Cách mở .WM file

Để mở file .WM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WM do người dùng đóng góp.

  • Digital Cloud Technologies Media Player
  • Microsoft Windows Video
  • Microsoft Windows Video
  • Microsoft Windows Media Player
  • RealDownloader
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .WM

File .WM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *