XSX File

? Cách mở file .XSX? Những phần mềm mở file .XSX và sửa file lỗi. Convert XML XSX file sang định dạng khác.

.XSX File Extension

   
File name XSX File
File Type Visual Studio XML Schema Layout File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (165 Bình chọn)

File .XSX là file gì?

XSX là Developer Files - Visual Studio XML Schema Layout File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

thuộc tính XML File được sử dụng bởi Visual Studio, Windows IDE phát triển bởi Microsoft; chứa các tùy chọn bố trí cho một lược đồ XML được lưu trữ trong một tập tin XSD; tự động được tạo ra bởi Visual Studio khi thiết kế bố trí sơ đồ trong giao diện thiết kế XML Schema.

What is a XSX file?

XML properties file used by Visual Studio, a Windows IDE developed by Microsoft; contains layout settings for an XML schema which is stored in an .XSD file; auto-generated by Visual Studio when designing schema layouts in the XML Schema Designer interface.

Cách mở .XSX file

Để mở file .XSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XSX

File .XSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *