XT File

? Cách mở file .XT? Những phần mềm mở file .XT và sửa file lỗi. Convert N/A XT file sang định dạng khác.

.XT File Extension

   
File name XT File
File Type 1Xdebug Trace File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (24 Bình chọn)

File .XT là file gì?

XT là Developer Files - 1Xdebug Trace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi Xdebug, một máy chủ Web Apache Plugin sử dụng để truy tìm PHP thực hiện; ghi lại sản lượng của dòng mã PHP bằng cách dòng; được sử dụng để kiểm tra và gỡ lỗi chức năng viết bằng PHP.

What is a XT file?

Output file generated by Xdebug, an Apache Web server plugin used for tracing PHP execution; logs the output of the PHP code line by line; used for checking and debugging functions written in PHP.

Cách mở .XT file

Để mở file .XT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XT

File .XT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *