WMA File

? Cách mở file .WMA? Những phần mềm mở file .WMA và sửa file lỗi. Convert Binary WMA file sang định dạng khác.

.WMA File Extension

   
File name WMA File
File Type Windows Media Audio File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (127 Bình chọn)

File .WMA là file gì?

WMA là Audio Files - Windows Media Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một WMA là một tập tin âm thanh được lưu trong hệ thống nâng cao Format (ASF) định dạng độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Nó chứa Windows Media Audio và siêu dữ liệu đối tượng như tiêu đề, nghệ sĩ, album và thể loại của ca khúc. file WMA cũng tương tự như .MP3 tập tin và sử dụng chủ yếu dùng để đưa nhạc từ web.

What is a WMA file?

A WMA file is an audio file saved in the Advanced Systems Format (ASF) proprietary format developed by Microsoft. It contains Windows Media Audio and metadata objects such as the title, artist, album, and genre of the track. WMA files are similar to .MP3 files and primarily used for streaming music from the web.

Cách mở .WMA file

Để mở file .WMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMA do người dùng đóng góp.

 • ArcSoft TotalMedia Theatre
 • Xilisoft Video Converter Ultimate
 • Xilisoft Video Converter Ultimate
 • Web browser
 • ShedWorx Smart Converter
 • Apple QuickTime Player with Flip4Mac WMV Components
 • Apple QuickTime Player with Flip4Mac WMV Components
 • Audacious
 • olimsoft OPlayer
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Windows Music

Chuyển đổi file .WMA

File .WMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert wma to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *