WHL File

? Cách mở file .WHL? Những phần mềm mở file .WHL và sửa file lỗi. Convert Zip WHL file sang định dạng khác.

.WHL File Extension

   
File name WHL File
File Type Python Wheel Package
Nhà phát triển Python
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.2 ★ (31 Bình chọn)

File .WHL là file gì?

WHL là Compressed Files - Python Wheel Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Python.

tập tin Một WHL là một gói phần mềm được lưu trong định dạng Wheel, đó là tiêu chuẩn định dạng tích hợp gói được sử dụng để phân phối Python. Nó chứa tất cả các file trong một Python cài đặt và siêu dữ liệu, bao gồm các phiên bản của việc thực hiện bánh xe và đặc điểm kỹ thuật sử dụng để đóng gói nó. file WHL được nén bằng Zip nén.

What is a WHL file?

A WHL file is a package saved in the Wheel format, which is the standard built-package format used for Python distributions. It contains all the files for a Python install and metadata, which includes the version of the wheel implementation and specification used to package it. WHL files are compressed using Zip compression.

Cách mở .WHL file

Để mở file .WHL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WHL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WHL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WHL do người dùng đóng góp.

  • Python Software Foundation Python

Chuyển đổi file .WHL

File .WHL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *