WIF File

? Cách mở file .WIF? Những phần mềm mở file .WIF và sửa file lỗi. Convert N/A WIF file sang định dạng khác.

.WIF File Extension

   
File name WIF File
File Type Weaving Interchange Format File
Nhà phát triển Canyon Art
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .WIF là file gì?

WIF là Settings Files - Weaving Interchange Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Canyon Art.

tập tin Một WIF là một tập tin mẫu được lưu trong định dạng Dệt Interchange (WIF) và được sử dụng bởi phần mềm WeaveIt. Nó bao gồm một dự thảo mô hình của một dệt trong đó bao gồm các tế bào có thể được sử dụng để đánh dấu vị trí và fill với màu sắc.

What is a WIF file?

A WIF file is a pattern file saved in the Weaving Interchange Format (WIF) and used by WeaveIt software. It contains a draft pattern of a weave which consists of cells that can be used to mark positions and fill with color.

Cách mở .WIF file

Để mở file .WIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIF do người dùng đóng góp.

  • Canyon Art iWeaveIt
  • Canyon Art WeaveIt
  • Canyon Art WeaveIt
  • Imaging per Windows
  • WeavePoint
  • Sharpdesk Imaging
  • Sharpdesk Imaging

Chuyển đổi file .WIF

File .WIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *