WIL File

? Cách mở file .WIL? Những phần mềm mở file .WIL và sửa file lỗi. Convert Text WIL file sang định dạng khác.

.WIL File Extension

   
File name WIL File
File Type WinImage Disk Image List
Nhà phát triển Gilles Vollant
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .WIL là file gì?

WIL là Disk Image Files - WinImage Disk Image List, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gilles Vollant.

Danh sách các hình ảnh đĩa được tạo ra bởi WinImage, một chương trình tạo ảnh đĩa; tạo ra bằng cách sử dụng Trợ lý hàng loạt trong WinImage; có thể được sử dụng để xuất khẩu nhiều file .IMA hoặc một tập tin .WLZ duy nhất.

What is a WIL file?

List of disk images generated by WinImage, a disk imaging program; created using the Batch Assistant within WinImage; may be used to export multiple .IMA files or a single .WLZ file.

Cách mở .WIL file

Để mở file .WIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIL do người dùng đóng góp.

  • Gilles Vollant WinImage
  • WinImage application file
  • WinImage application file
  • WordPerfect
  • Media Player Classic
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu

Chuyển đổi file .WIL

File .WIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *