WIM File

? Cách mở file .WIM? Những phần mềm mở file .WIM và sửa file lỗi. Convert Binary WIM file sang định dạng khác.

.WIM File Extension

   
File name WIM File
File Type Windows Imaging Format File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (45 Bình chọn)

File .WIM là file gì?

WIM là Disk Image Files - Windows Imaging Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin WIM được lưu trong một định dạng hình ảnh tập tin dựa trên đã được giới thiệu với Windows Vista. Nó cho phép một hình ảnh đĩa duy nhất để được triển khai tới nhiều nền tảng máy tính. file WIM được sử dụng để quản lý các tập tin như trình điều khiển, cập nhật, và các thành phần mà không cần khởi động hình ảnh hệ điều hành.

What is a WIM file?

A WIM file is saved in a file-based imaging format that was introduced with Windows Vista. It allows a single disk image to be deployed to multiple computer platforms. WIM files are used to manage files such as drivers, updates, and components without booting the operating system image.

Cách mở .WIM file

Để mở file .WIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIM do người dùng đóng góp.

  • ExtractNow
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft ImageX
  • WinMount International WinMount
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .WIM

File .WIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *