WIN File

? Cách mở file .WIN? Những phần mềm mở file .WIN và sửa file lỗi. Convert N/A WIN file sang định dạng khác.

.WIN File Extension

   
File name WIN File
File Type 1FoxPro Window Settings
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (43 Bình chọn)

File .WIN là file gì?

WIN là Backup Files - 1FoxPro Window Settings, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Có nghĩa cửa sổ FoxPro và trạng thái; được sử dụng để sao lưu cài đặt cửa sổ; có thể được phục hồi bằng cách sử dụng lệnh WINDOW RESTORE

What is a WIN file?

Contains FoxPro window definitions and statuses; used for backing up window settings; can be restored using the RESTORE WINDOW command

Cách mở .WIN file

Để mở file .WIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIN do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD
  • HanSee
  • Winflows
  • uFOCS FileOpener
  • uFOCS FileOpener

Chuyển đổi file .WIN

File .WIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *