WINMD File

? Cách mở file .WINMD? Những phần mềm mở file .WINMD và sửa file lỗi. Convert N/A WINMD file sang định dạng khác.

.WINMD File Extension

   
File name WINMD File
File Type Windows Metadata File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .WINMD là file gì?

WINMD là Developer Files - Windows Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng ngôn ngữ định nghĩa Microsoft Interface (tức); chứa siêu dữ liệu đại diện cho API cho tùy chỉnh các thành phần Windows Runtime; bằng văn bản trong các định dạng tập tin DLL nhưng không nhất thiết phải chứa mã như các tập tin DLL truyền thống; định dạng của nó được sử dụng bởi .NET framework.

What is a WINMD file?

File created using the Microsoft Interface Definition Language (MIDL); contains metadata that represents the API for customized Windows Runtime components; written in the DLL file format but does not have to contain code like traditional .DLL files; its format is used by the .NET framework.

Cách mở .WINMD file

Để mở file .WINMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WINMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WINMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WINMD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .WINMD

File .WINMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *