WL6 File

? Cách mở file .WL6? Những phần mềm mở file .WL6 và sửa file lỗi. Convert N/A WL6 file sang định dạng khác.

.WL6 File Extension

   
File name WL6 File
File Type Wolfenstein 3D Data File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WL6 là file gì?

WL6 là Game Files - Wolfenstein 3D Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi id Software.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Wolfenstein 3D, một trong những game bắn súng đầu tiên người gốc (FPS); có thể chứa sprites, kết cấu, âm thanh, bản đồ và dữ liệu khác; nạp trong gameplay.

What is a WL6 file?

Game data file used by Wolfenstein 3D, one of the original first-person shooters (FPS); may contain sprites, textures, sounds, maps, and other data; loaded during gameplay.

Cách mở .WL6 file

Để mở file .WL6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WL6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WL6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WL6 do người dùng đóng góp.

  • id Software Wolfenstein 3D

Chuyển đổi file .WL6

File .WL6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *