WLB File

? Cách mở file .WLB? Những phần mềm mở file .WLB và sửa file lỗi. Convert Zip WLB file sang định dạng khác.

.WLB File Extension

   
File name WLB File
File Type WinList Protocol Bundle
Nhà phát triển Verity Software House
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .WLB là file gì?

WLB là Compressed Files - WinList Protocol Bundle, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Verity Software House.

Nghị định thư bó tập tin được sử dụng bởi WinList, một chương trình dòng chảy phân tích đếm tế bào; chứa một tập tin .WLX trong một định dạng Zip tương thích; bao gồm các bản sao của tập tin dữ liệu FCS được sử dụng trong các thiết lập.

What is a WLB file?

Protocol bundle file used by WinList, a flow cytometry analysis program; contains a .WLX file in a Zip-compatible format; includes copies of FCS data files that are used in the setup.

Cách mở .WLB file

Để mở file .WLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLB do người dùng đóng góp.

  • Verity Software House WinList
  • Halliburton eRedBook
  • Halliburton eRedBook
  • eRedBook

Chuyển đổi file .WLB

File .WLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *